Chỉ có 2% số người tài giỏi đưa ra lời giải chính xác, còn bạn?


Chỉ đơn giản là việc tính toán các phép tính đơn giản, vậy mà rất nhiều người phải bó tay. Theo ước tính, có đến 98% số người chơi trả lời sai. Hãy thử xem bạn có nằm trong 2% số người tài giỏi đó không nhé...

Câu 1:

chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 1

a) 17

b) 12

c) 42

Câu 2:
chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 2

a) 53

b) 150

c) 45

Câu 3:

chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 3

a) 22

b) 54

c) 13

Câu 4:

chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 4

a) 10

b) 11

c) 30

Câu 5:
chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 5

a) 13

b) 36

c) 32

Đáp án:

Câu 1:

chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 1

Câu 2:

chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 2

Câu 3:

chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 3

Câu 4:

chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 4

Câu 5:

chi co 2% so nguoi tai gioi dua ra loi giai chinh xac, con ban? - 5