Là người Việt, bạn có chắc mình trả lời đúng hết những câu đố dân gian này?


Câu 1: Đây là con gì?

la nguoi viet, ban co chac minh tra loi dung het nhung cau do dan gian nay? - 1

Câu 2: Một loại quả rất quen thuộc.

la nguoi viet, ban co chac minh tra loi dung het nhung cau do dan gian nay? - 2

Câu 3: Đồ vật gì đây?

la nguoi viet, ban co chac minh tra loi dung het nhung cau do dan gian nay? - 4

Câu 4: Con gì thế nhỉ?
la nguoi viet, ban co chac minh tra loi dung het nhung cau do dan gian nay? - 5

Câu 5: Là hạt gì?

la nguoi viet, ban co chac minh tra loi dung het nhung cau do dan gian nay? - 6

ĐÁP ÁN:

Câu 1: Con ruồi

Câu 2: Quả đu đủ

Câu 3: Cái quạt giấy

Câu 4: Con gà ác

Câu 5: Hạt gạo