5 câu đố vui khiến cả triệu người "bó tay", còn bạn?


Câu 1: Là gì?

5 cau do vui khien ca trieu nguoi "bo tay", con ban? - 1

Câu 2: Là gì?

5 cau do vui khien ca trieu nguoi "bo tay", con ban? - 2

Câu 3: Là con gì?

5 cau do vui khien ca trieu nguoi "bo tay", con ban? - 4

Câu 4: Hành động gì?
5 cau do vui khien ca trieu nguoi "bo tay", con ban? - 5

Câu 5: Là cái gì?

5 cau do vui khien ca trieu nguoi "bo tay", con ban? - 6

ĐÁP ÁN:

Câu 1: Bàn chân.

Câu 2: Bao diêm.

Câu 3: Con chấy.

Câu 4: Nhổ mạ và cấy lúa

Câu 5: Cây bút