Cơ sở sản xuất bánh mì Hoàng Tuấn(84-8) 39 381 368 - 0932 040 407