Cửa hàng bánh mì Bistro(84-8) 38 206 257  

http://www.banhmibistro.com