Bánh mì lò điện Tân Định(84-8) 38 204 233  

(84-8)