Cơ sở sản xuất bánh mì Dậu(84-8) 38 361 396 - 0909 633 033  

(84-8)