Cơ sở sản xuất bánh mì Hoàng Thắng(84-8) 38 361 859 - 0938 658 868