Lotteria Big C Hoàng Văn Thụ38.442.435  

http://www.lotteria.vn/