Ty Ái - Bún chả cá Qui Nhơn0907 852 274 - 01228 750 616