Quán Hồng - Bún bò, bún riêu0943 646 538  

(84-8)