Thảo Phượng - Bún mọc, bún riêu, hủ tiếu(84-8)  

(84-8)