Bún thịt nướng Bà Tám(84-8) 39 292 201 - 38 332 714