Cửa hàng phở Thanh Cảnh(84-8) 39 201 908 - 0903 784 552