Cửa hàng máy tính Tiến Cường(84-8) 39 202 541 - 0908 379 813