Nhà hàng Tasaki BBQ Ngô Văn Nam(08) 3824 2179  

(08) 3824 2179  

http://tasaki.com.vn/