Quán ăn đặc sản hàu Long Sơn(84-8) 39 125 883 - 0908 921 792  

(84-8)