Quán cơm bình dân Tuấn Tú(84-8) 38 616 667   

(84-8)