Lẩu mắm Quán Vy(08) 3835.4815  

http://Facebook: Lau Mam Quan Vy Fanpage: LẨU MẮM QUÁN VY