Quán cơm Phương Thành(84-8) 39 650 098 - 0934 829 846   

(84-8)