Quán cơm bình dân Minh Hiền(84-8) 39 622 672  

(84-8)