Quán cơm gà Văn Xương(84-8) 38 361 483 - 38 361 484  

(84-8)