Quán ăn cơm tấm, bún giò heo(84-8) 39 114 434 - 0907 200 227  

(84-8)