Công ty TNHH văn phòng phẩm & bút bi Bến Nghé(84-8) 38 648 788  

(84-8) 38 648 788  

http://www.bennghe.com