Cửa hàng vải Thanh Thảo(84-8) 38 439 396 - 0918 402 598