Cửa hàng vải Thanh Tuyền(84-8) 22 461 796 - 0937 540 014