Cửa hàng vải sợi Kim Linh(84-8) 38 395 365 - 0903 627 778 - 0907 783 378  

(84-8) 38 353 259   

http://remkimlinh.com.vn