Cửa hàng vải sợi cao cấp Ngọc Quân(84-8) 66 738 629 - 0907 612 513 - 0939 386 514