Cửa hàng vải màn Thành Phát(84-8) 66 783 294 - 0908 022 196