Công ty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy VHT(84-8) 62 654 008 - 0989 115 129  

(84-8) 62 654 008