Thiết bị PCCC Minh Tâm(84-8) 38 641 986 - 0903 303 909   

(84-8)