Công ty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy Sài Gòn - Showroom(84-8) 62 648 793  

(84-8)