Ống phụ kiện xăng dầu hơi nước Minh Hiếu(84-8)  

(84-8)