Vật tư ngành nước hơi Thành Hưng(84-8) 38 601 586 - 0919 733 179  

(84-8)