Nghĩa - Điện gia dụng, ống PVC, phụ kiện(84-8) 38 588 593  

(84-8)