Cửa hàng ống nhựa PVC và phụ kiện vòi nước(84-8) 38 535 592 - 0902 301 049 - 0909 477 324   

(84-8) 38 535 527