Cửa hàng trang trí nội thất Đông Á(84-8) 38 652 508  

(84-8)