Cửa hàng vật liệu cách nhiệt Thúy Lan(84-8) 38 213 223  

(84-8)