Ép nhựa gia công Đại Phát(84-8) 39 694 636 - 0903 977 938  

(84-8)