Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Nam Liên(84-8) 39 553 813 - 39 562 065 - 0903 752 925  

(84-8)  

http://nalicovn.com