Quế Phượng - Vật liệu chịu nhiệt, chịu dầu(84-8)  

(84-8)