Cửa nhôm vách ngăn mặt dựng Trường Thịnh(84-8)  

(84-8)