DNTN sản xuất thương mại xây dựng Ngọc Ẩn(84-8) 38 644 345 - 39 710 986 - 0908 015 267  

(84-8) 38 644 345   

http://www.ngocan.com