Cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Phúc(84-8) 38 650 387 - 0903 886 117  

(84-8)