Cửa hàng xe đạp Phi Long(84-8) 39 693 968 - 0908 228 910  

(84-8)