Cửa hàng xe đạp Thanh Danh(84-8) 39 690 759 - 0985 073 132  

(84-8)