Doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long(84-8) 38 660 789 - 38 645 566  

(84-8)