Công ty Soryza vận chuyển hành khách(84-8) 62 756 915 - 0933 697 776 - 0903 617 580  

(84-8)