Thuận - Nhận chở hàng thuê(84-8) 38 369 376 - 0902 915 453