Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Hải Âu(84-8) 38 448 821 - 0913 927 751  

(84-8)